Обавештење поводом ванредног стања

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Обавештење поводом ванредног стања

Обавештавају се сви запослени, ученици, као и родитељи ученикаТехничке школе да је, Одлуком Владе Републике Србије од 15.03.2020. године, због увођења ванредног стања, обустављена настава у школи. Сагласно с тим, директор школе је донео одлуку којом ће школа радити под условима прилагођеним новонасталој ситуацији. То подразумева следеће:

  1. Настава ће бити реализована на даљину (online)
  2. Запослени у администрацији и управи обављаће минимум процеса рада, у смислу давања потребних обавештења, координације и основних административних послова
  3. Увођење распореда дежурстава запослених у тимовима по 3 запосленa

Предметни наставници ће у координацији с разредним старешинама организовати контакте с ученицима и прослеђивати материјал наставе у електронском облику или виду линкова на којима се налази садржај. Потребно је да ученици који немају e-mail, креирају исти и обавесте разредног старешину како би несметано пратили наставу.

Пратите сајт школе као и facebook страницу Техничке школе на адреси https://www.facebook.com/tehnicka.skola.vranje/ и бићете информисани о свим новинама.

 

УПРАВА ШКОЛЕ

 

 

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07