Наставак школовања

Наставак школовања

 

Школа омогућује наставак школовања у следећим образовним профилима:

  • Електротехничар телекомуникација (5)
  • Електромонтер мрежа и постројења (5)
  • Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (5)
  • Машински техничар за компјутерско конструисање (5)
  • Техничар за компјутерско управљање (5)
  • Аутомеханичар (5)
  • Техничар друмског саобраћаја (5)
  • Возач моторних возила (5)

Потребна документа:

1. захтев наставничком већу
2. оверене фотокопије сведочастава
3. оверена фотокопија дипломе
4. извод из матичне књиге рођених

Напомена:

За наставак школовања упис је у току августа и септембра, а по конкурсу који објављује Министарство просвете за сваку школску годину.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09