Ауто школа

У оквиру Техничке школе Врањеради и Центар за обуку возача (Ауто школа).

Центар за обуку возача „ЦОВ – Техничка школа“ у Врању врши обуку возача „Б“ и „Ц“ категорије и полагање испита за возаче АМ „Б“ и „Ц“ категорије,

Поред обавезне обуке која се изводи са ученицима саобраћајних образовних профила, услуге центра за обуку возача су доступне и осталим грађанима.

Радно време ЦОВ-а је сваког радног дана од 900 до 1500 часова а све информације заинтересовани могу добити на телефон  017/414-540.

Центар за обуку возача „ЦОВ – Техничка школа“ са радом је почео 01.03.2004. године.

 

Центар за обуку возача „ЦОВ – Техничка школа“ у Врању располаже са :

 1. Високо-стручно образоавним кадровима саобраћајне струке (шест дипломираних саобраћајних инжењера) и искусним инструкторима за обуку возача свих категорија А, Б, Ц, Д, Е (пет инструктора обуке),
 2. Два специјализована кабинета саобраћајне струке опремљена за припремање и полагање возачког испита за возаче „Б“ и „Ц“ категорије,
 3. Три возила за обуку возача „Б“ категорије, два шевролет СПАРКА и један Југо-Корал-55 и
 4. Два возила за обуку возача „Ц“ категорије застава Турбо-Ривал, застава Еуро-Зета, који су опремљени ABS и серво системима.

Да би кандидат уписао обуку за возача мора испуњавати следеће услове:

За „AM“ категорију:

 1. Да је навршио 16 година живота за полагање возачког испита.
 2. Да поседије личну карту.

За „Б“ категорију:

 1. Да је навршио 16 година живота за обуку, а за полагање возачког испита да је навршио 17 година живота.
 2. Да поседије личну карту.
 3. Да поседује лекарско уверење за „Б“ категорију.

За „Ц“ категорију:

 1. Да поседује возачку дозволу „Б“ категорије
 2. Да је навршио 20 година живота за обуку, а за полагање возачког испита да је навршио 21 годину живота.
 3. Да поседије личну карту.
 4. Да поседује лекарско уверење за „Ц“ категорију.

 

Све уплате везане за обуку и полагање испита врше се по важећем ценовнику и преко жиро рачуна школе 840-1155666-07 модел 97 са позивом на број 95-80220.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07