Доквалификација

Доквалификација

Школа врши доквалификацију у следећим образовним профилима:

  • Електротехничар рачунара (3)
  • Електротехничар радио и видео технике (3)
  • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (13)
  • Електротехничар енергетике (3)
  • Електротехничар електромоторних погона (3)

 

  • Машински техничар (3)
  • Машински техничар за компјутерско конструисање (7)

 

  • Техничар друмског саобраћаја (15)

Потребна документа:

1. Оверене фотокопије сведочанства о завршеном претходном образовању
2. Оверена фотокопија дипломе о завршеном претходном образовању,
3. Извод из матичне књиге рођених,
3. Пријава за упис,,
5. Записник за ванредно полагање и фасцикла
6. Уплата на жиро рачун Техничке школе број: 840-1155666-07 (пример уплатнице можете видети овде) (за износ обратити се секретару школе на број : 017/414-580)

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09