О школи

О школи

Техничка школа Врање

 

Техничка школа Врање као једна од водећих стручних школа на овим просторима истиче се својом опремљеношћу и условима за рад. Техничка школа данас образује ученике у три подручја рада: Електротехника, Саобраћај и Машинство и обрада метала. Настава се изводи у учионицама, у стручним лабораторијама са савременом електронском опремом и кабинетима за рачунаре опремљене најновијим рачунарима. Пракса се изводи школским радионицама и у предузећима са којима Техничка школа има одличну сарадњу.

Посебно треба истаћи успех ученика наше школе на многим Такмичења како на регионалним тако и на републичким. Колектив Техничке школе чини 95 радника. Списак свих одељења са образовним профилима и разредним старешинама можете погледати овде.

Поред редовних ученика Техничку школу похађа и одређени број ванредних ученика (старијих од 17 година, који нису завршили средњу школу) и ученика који кроз одређене видове преквалификације и доквалификације стичу потребну стручну спрему и образовање.

Aуто школаУ оквиру Техничке школе Врањеради и Ауто школа (Ауто школа). У оквиру ауто школе изводи се обука за стицање возачке дозволе "B" и "C" категорије. Поред обавезне обуке која се изводи са ученицима саобраћајних образовних профила услуге центра за обуку возача су доступне и осталим грађанима.

 

 

Историјат школе

Техничка школа је почела са радом 1. септембра 1965. године са два одељења и 82 ученика. Почетком седамдесетих година изграђена је садашња зграда школе и тада је дошло до спајања Техничке школе ''В.В. Вујо'' са Школом за квалификоване раднике у Образовни центар за стручно образовање ''Владимир Вујовић Вујо''. У центру су постојала два смера: металски и мешовити. У оквиру центра су формирана истурена одељења у Босилеграду, Владичином Хану и Трговишту од којих су касније формиране самосталне школе. Осамдесетих година ова школа има преко 60 одељења са више од 15 занимања, која се мењају зависно од потреба привреде. Друштвена превирања са једне и неуспех реформе са друге стране довеле су до тога да су од ове школе формиране две школе: Средња машинско-електротехничка школа ''В.В. Вујо'' и текстилно-дрвнопрерађивачка школа ''Браћа Рибар''. Средња машинско-електротехничка школа ''В.В. Вујо'' наставља да прати потребе врањске привреде и тако је у овој школи верификована пољопривредно-ветеринарска струка од које ће 1990. године настати пољопривредно-ветеринарска школа ''Стеван Синђелић''. У овом периоду коначно је дефинисан данашњи профил Техничке школе, која 1994. године добија данашње име и свој простор.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09