Такмичење средњих школа у безбедности саобраћаја

Материјал за градско такмичење

 ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА ВРАЊА У ПОЗНАВАЊУ САОБРАЋАЈА

 

   

Правилник

такмичења

Правилник

- додатак за

практични део

 

Анимација практични део


 

Тестови

 

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

страна1

страна2

страна3

страна4

страна5

решења

 


 

 П Р И Ј А В А  З А  Т А К М И Ч Е Њ Е

 


 

С А Т Н И Ц А   Т А К М И Ч Е Њ А

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09