Техничар друмског саобраћаја

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Техничар друмског саобраћаја

Стручне квалификације:

Саобраћајни знаципланира, припрема, организује и контролише рад возног парка и посада моторних возила;
прати кориштење возног парка и планира законом предвиђене прегледе возних јединица;Семафор
прави планове сервисирања, неге, текућих и генералних оправки возног парка;
израђује планове и свакодневно прати кориштење радног времена возног особља;
припрема и води евиденције и документацију за возни парк, возно особље и путнике;
обрађује и чува документацију;
комуницира са корисницима услуга превоза;
прати реализацију планираног обима превоза;
врши увиђаје саобрађајних незгода на лицу мјеста, обрађује за то потребну документацију и исту доставља правосудним органима;
планира постављање саобраћајне сигнализације те о истој води евиденције...

 

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

 

Кружни токПосебна погодност коју школа нуди је могућност ванредног школовања за сва наведена занимања трогодишњег образовања, четворогодишњег образовања, као и стицања звања специјалиста – V степен. Специјализација је могућа за следеће профиле:

возач моторних возила – инструктор,
возач моторног возила – специјалиста,
техничар друмског саобраћаја – специјалиста.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09