Електротехничар енергетике

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Електротехничар енергетике

 

AероелектранеЗадњих педесетак година, живот савременог човека се не може замислити без електричне енергије. Електрично потројењеОвај образовни профил  изучава начине производње, преноса и дистрибуције електричне енергије.Како су потребе за електричном енергијом сваког дана све веће, тако расте и потреба за изналажењем  нових начина њене производње. Наравно, са тиме расту и потребе за овим профилом.Електрично потројење

 

 

 

Пројектовање електричних инсталација и осветљења на рачунару, израда техничке документације, знања о примени нових  и обновљивих извора енергије, чине ово занимање перспективним. Електротехничар енергетике поседује знања из области електричних машина, енергетске електронике  и аутоматског управљања. Практична оспособљеност се постиже  у школским  кабинетима или  радним организацијама кроз  практичну наставу  или наставу у блоку,  одласком на терен и  на стручнe екскурзијe.Електрично потројење

 

 

 

Електрично потројењеСа завршеном школом и положеним матурским испитом, добија се диплома електротехничара енергетике.

 

 

 

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

 

Шта после:

Запослење у електранама за производњу електричне енергије,  електродистрибуцији и фирмама  за контролу и одржавање електричних водова и мрежа, у фабричким комплексима на одржавању електричних постројења,  пројектантским и извођачким фирмама, електросервисима, у фирмама које се баве трговином и уградњом обновљивих извора енергије и опреме потребне за производњу и транспорт електричне енергије,

 

Или:

Факултети:

1. Електронски, електротехнички

2. Технички, информатички

3. Машински

4. Саобраћајни

5. ФОН

6. Математички

7. Полицијска или војна академија

8. ................................

Високе трогодишње школе:

1. Електротехничке

2. Техничке, информатичке

3. Саобраћајне

4. Машинске

5. Унутрашњих послова

6. Економске

7. Пословне

8. ...............................

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09