Линкови

Линкови

Линкови неких високих и виших школа:

Електротехнички факултет-Београд – www.etf.bg.ac.
Машински факултет- Београд -www.mas.bg.ac.rs rs
Саобраћајни факултет- Београд-www.sf.bg.ac.rs
Математички факултет-Београд– www.matf.bg.ac.rs
Београдски колеџ рачунарских наука-Београд – www.barn.edu.rs
Факултет за пословну информатику-Београд – www.singidunum.ac.rs
Рачунарски факултет-Београд – www.raf.edu.rs
Факултет за пословне студије-Београд – www.megatrend-edu.net
Виша електротехничка школа-Београд – www.vets.edu.rs
Београдска пословна школа-Београд – www.bbs.edu.rs
Виша школа за информационе и комуникационе технологије-Београд – www.skola.ptt.rs

Електронски факултет-Ниш – www.elfak.ni.ac.rs
Машински факултет-Ниш www.masfak.ni.ac.rs
Природно математички факултет-Ниш – www.pmf.ni.ac.rs

Природно математички факултет- Нови Сад –
Виша пословна школа-Нови Сад – www.vps.ns.ac.rs

Технички факултет-Чачак – www.tfc.kg.ac.rs

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09