Download

Download

Електротехника


СаобраћајМашинство и обрада метала

Механика

  • Тежиште линије и површине (примери) I-7 -download.
  • Греда (примери) I-7 - download

Технологија за компјутерски управљане машине

  • Координатни систем ЦНЦ глодалице (примери) III-7download

Машински елементи

  • Дефиниција, подела и класификација машинских елемената - download
  • Циљ прописивања толеранција - download
  • Врсте налегања и системи налегања - download
  • Толетанције слободних мера - download

Програмирање за компјутерски управљане машине

Технологија обраде

Моделирање


Општеобразовни предмети

 Енглески језик

 


 

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09