ФОРМУЛАРИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ФОРМУЛАРИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Поштоване колеге, овде можете преузети све потребне формуларе за евидентирање вашег стручног усавршавања.

Напомена: Моле се наставници да попуњене планове о личном усавршавању шаљу на e-mail: tehnickaskola.usavrsavanje@gmail.com

 

Евиденција и чување доказа СУ

Мишљење о похађаној обуци програма СУ

Угледни часови - најава

Угледни часови - извештај

Угледни часови - праћење

Приказ дидактичког материјала - најава

Приказ дидактичког материјала

Такмичење - припрема

Такмичење - извештај

Заказивање седнице састанака

Списак присутних

Записник са седнице састанка

Извештај о активности

Извештај о интерној обуци

Лични извештај СУ

Лични план стручног усавршавања

Документ о вредновању ССУ

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09