ОБРАСЦИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС И ПЛАНОВА РАДА

ОБРАСЦИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС И ПЛАНОВА РАДА

Овде можете преузети форме образаца припреме за час и планова рада.

ОБРАЗАЦ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС

ОБРАЗАЦ ГОДИШЊЕГ ГЛОБАЛНОГ ПЛАНА

ОБРАЗАЦ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА РАДА

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09