ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09