НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

 
Нови планови и програми по подручјима рада за ученике који се уписују од 2018. године.
 

Електротехника

Електротехничар енергетике општеобразовни предмети

Електротехничар енергетике стручни предмети

Електротехничар рачунара општеобразовни предмети

Електротехничар рачунара стручни предмети

Машинство и обрада метала

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина општеобразовни предмети

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина стручни предмети (2018)

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина стручни предмети (2020)

Бравар-заваривач општеобразовни и стручни предмети

Оператер машинске обраде стручни предмети

Оператер машинске обраде стручни предмети (2021)

Механичар моторних возила општеобразовни предмети 

Механичар моторних возила обраде стручни предмети 

Саобраћај 

Техничар друмског саобраћаја општеобразовни предмети

Техничар друмског саобраћаја стручни предмети

Техничар унутрашњег транспорта општеобразовни и стручни предмети (списак предмета)

Возач моторних возила општеобразовни предмети

Возач моторних возила стручни предмети

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09