Документа

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАЊЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

 ИЗВЕШТАЈ

ОБРАСЦИ ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС И ПЛАНОВА РАДА

Овде можете преузети форме образаца припреме за час и планова рада.

Обрасци...

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

 
Нови планови и програми по подручјима рада за ученике који се уписују од 2018. године.
 

ФОРМУЛАРИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Поштоване колеге, овде можете преузети све потребне формуларе за евидентирање вашег стручног усавршавања.

Више...

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09