XXVI Материјал - ТДС

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Техничар друмског саобраћаја

  

Општи део ТДС

Безбедност
- задаци

Организација 
перевоза

Тест знања ТДС

Раскрснице
са решењима

 


Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07