XXVI Материјал - Б категорија

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Возач Б

 Српски језик


         
Општи део Б  Тестови Решења

Teст
знања Б

Возило
Б категорија
Раскрснице
са решењима

 

Български език


       

 
ОБЩА ЧАСТ Б  Тестови Решења

ИЗПИТВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕИ
УМЕНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕИ
ПОДДРЪЖКА НАПЪТНИЧЕСКИТЕ
МОТОРИ

Кола
Б категория
Кръстовища
с отговори

 

Slovenski jezik


       
Splošni del B 

Splošni del
Rešitev

Preskusov

PRESKUŠANJE ZNANJA

PRESKUŠANJE ZNANJA
Rešitev
Vozila
B kategorije
Кrižišč
z odgovori

 


 

НАПОМЕНА

У делу правила собраћаја за такмичење се узимају у обзир првих 26 тестова.


Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07