Конкурс за упис ученика 2024/2025.

Конкурс за упис ученика 2024/2025.

Техничка школа за наредну школску 2024/2025. годину уписује ученике у 8 образовних профила. Овде можете пронаћи информације о профилима као и оквирном броју бодова који је био потребан за упис претходних година...

 

 Информације о свим профилима може пронаћи на линку Редовно образовање.

 

Техничка школа Врање Шифра Квота Трајање
Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја PCVR SD 3D25S

4+10

дуал

3 год.
Механичар моторних возила PCVR SD 3D82S

11+3

дуал

3 год.
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина PCVR SD 4D83S

28

24+4 дуал

4 год.
Техничар друмског саобраћаја PCVR SD 4I01S 28 4 год.
Техничар за логистику и шпедицију PCVR SD 4I30S 28 4 год.
Возач моторних возила PCVR SD 3I11S 28 3 год.
Електротехничар енергетике PCVR SD 4E04S 28 4 год.
Електротехничар рачунара PCVR SD 4E08S 28 4 год.

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2023/2024.

Механичар моторних возила 28 49.57
Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја 28 48.73
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 28 62.52
Техничар друмског саобраћаја 28 80.32
Техничар за логистику и шпедицију 28 75.11
Возач моторних возила 28 62.03
Електротехничар енергетике 28 69.61
Електротехничар рачунара 28 86.71

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2022/2023.

Механичар моторних возила 30 40.68
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 55.68
Техничар друмског саобраћаја 30 80.14
Техничар за логистику и шпедицију 30 71.76
Возач моторних возила 30 54.53
Електротехничар енергетике 30 61.02
Електротехничар рачунара 30 79.40

 

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2021/2022.

Оператер машинске обраде 30 43.93
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 64.90
Техничар друмског саобраћаја 30 80.65
Техничар унутрашњег транспорта 30 69.82
Возач моторних возила 30 46.49
Електротехничар енергетике 30 62.54
Електротехничар рачунара 30 79.25

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2020/2021.

Оператер машинске обраде 30 46.69
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 61.37
Техничар друмског саобраћаја 30 74.61
Техничар унутрашњег транспорта 30 62.69
Возач моторних возила 30 57.82
Електротехничар енергетике 30 63.69
Електротехничар рачунара 30 73.49

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2019/2020.

Бравар-заваривач (дуално) 30 42.25
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 59.7
Техничар друмског саобраћаја 30 72.45
Техничар унутрашњег транспорта 30 64.69
Возач моторних возила 30 54.7
Електротехничар енергетике 30 60.93
Електротехничар рачунара 30 74.15

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2018/2019.

Бравар-заваривач (дуално) 15 47.65
Оператер машинске обраде (дуално) 15 49.06
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 61.89
Техничар друмског саобраћаја 30 78.83
Техничар унутрашњег транспорта 30 63.33
Возач моторних возила 30 57.98
Електротехничар енергетике 30 62.33
Електротехничар рачунара 30 73.64

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09