Конкурс за упис ученика 2020/2021.

Конкурс за упис ученика 2020/2021.

Техничка школа за наредну школску 2020/2021. годину уписује ученике у 7 образовних профила. Овде можете пронаћи информације о профилима као и оквирном броју бодова који је био потребан за упис из претходне две године...

 

 Информације о свим профилима може пронаћи на линку Редовно образовање.

 

Техничка школа Врање Шифра Квота Трајање
Оператер машинске обраде PCVR SD 3D50S 30 3 год.
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина PCVR SD 4D83S 30 4 год.
Техничар друмског саобраћаја PCVR SD 4I01S 30 4 год.
Техничар унутрашњег транспорта PCVR SD 4I10S 30 4 год.
Возач моторних возила PCVR SD 3I11S 30 3 год.
Електротехничар енергетике PCVR SD 4E04S 30 4 год.
Електротехничар рачунара PCVR SD 4E08S 30 4 год.

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2019/2020.

Бравар-заваривач (дуално) 30 42.25
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 59.7
Техничар друмског саобраћаја 30 72.45
Техничар унутрашњег транспорта 30 64.69
Возач моторних возила 30 54.7
Електротехничар енергетике 30 60.93
Електротехничар рачунара 30 74.15

 

Техничка школа Врање Квота

Мин. број бодова 

2018/2019.

Бравар-заваривач (дуално) 15 47.65
Оператер машинске обраде (дуално) 15 49.06
Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 30 61.89
Техничар друмског саобраћаја 30 78.83
Техничар унутрашњег транспорта 30 63.33
Возач моторних возила 30 57.98
Електротехничар енергетике 30 62.33
Електротехничар рачунара 30 73.64
e-dnevnik

Распоред наставе

распоред наставе

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07