Техничар унутрашњег транспорта

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Техничар унутрашњег транспорта

У току четворогодишњег школовања ученик се оспособљава за самосталне активности у свим гранама унутрашњег транспорта, и то:

transport

 • управљање залихама,
 • манипулација робом,
 • планирање редоследа реализације и дистрибуције роба,
 • транспорт и смештај отпада,
 • учешће у пројектовању унутрашњег транспорта у склопу технолошких система,
 • унутрашњи и индустријски транспорт у предузећима,
 • складишта и опрема за складишта,
 • организација рада на робним терминалима,
 • организација рада у робно-транспортним центрима,
 • организација рада и одржавања претоварно-транспортних средстава
 • вршењем техничког прегледа возила.

Програмом је обухваћена обука за “Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита. Потребно је лекарско уверење о испуњености здравствених услова по Закону о безбедности саобраћаја.

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07