Техничар за компјутерско управљање

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина

- четворогодишње школовање -

Ученици на наставиОбразовни профил техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких, као и других  достигнућа модерних технологија у области дизајна и производње.

Интензивно се изучава рад на рачунарима који обухвата компјутерску графику, моделирање (3D) помоћу рачунара,  као и припрему, подешавање, програмирање и управљање компјутрски вођених машина (CNC).

План и програм обезбеђују успешно усвајање знања и вештина за активну примену рачунара, израду техничко-технолошке документиције, пројектовање технолошких поступака за израду делова на машинама, за примену машина, алата и материјала за рад, за обраду на стругу, глодалици, брусилици и свим CNC машинама без обзира да ли се врши обрада метала, дрвета или других материјала.

 

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.


Шта после:

- дизајнирање, конструисање, пројектовање, моделирање, програмирање у сопственом бироу или другим фирмама који се баве тим пословима, у великим или малим фирмама које за обраду користе CNC машине, оснивање сопствене радионице, алатнице или фирме за производњу и услуге уз примену CNC машина.

Или:

Факултети:

1. Машински

2. Технички, информатички

3. Електронски, електротехнички

4. Саобраћајни

5. ФОН

6. Математички

7. Полицијска или војна академија

8. ............................

Високе трогодишње школе:

1. Машинске

2. Техничке, информатичке

3. Саобраћајне

4. Електротехничке

5. Унутрашњих послова

6. Економске

7. Пословне

8. .............................

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-31302845-09