Оператер машинске обраде

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Оператер машинске обраде

Школа је од 2003. године укључена у програм Министарства просвете за школовање образовног профила Оператер машинске обраде, који финансира Европска унија. Ово је савремени профил мајстора за машинску обраду на високопродуктивним CNC машинама. У овом профилу се обједињују знања стругара, глодача и брусача, за рад на класичним машинама и на савременим компјутерски управљаним машинама. Ученици овог профила осим на обради метала могу радити и на CNC машинама за обраду дрвета, пластике и свим осталим машинама чији рад захтева стручно управљање. Оператер машинске обраде треба да овлада знањима која се односе на геометријске особине алата, материјала, технологије обраде и сл. Практична настава са великим бројем часова, изводи се у све три године у школској радионици на класичним алатним машинама и савременим школским кабинетима који су опремљени CNC машинама произвођача ЕМСО.
Оператери машинске обраде имају изузетно велику перспективу запошљења како у индустрији, тако и у малој привреди, због широке области знања и рада на свим врстама аутоматизованих машина.

Од школске 2016/17. године, смер Оператер машинске обраде прелази из огледног у редовни профил у области образовања Машинство и обрада метала.

Од школске 2017/18. године, Техничка школа уписује комбиновано одељење Оператер машинске обраде/Бравар - заваривач. 

Школске 2020/2021. године, на смеру Оператер машинске обраде школа поновно уписује цело одељење (30 ученика).

Списак недељног фонда часова општеобразовних и стручних предмета по годинама можете погледати овде.

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07