Нацрти прописа

Техничка школа Врање

Добродошли на наш сајт

Техничка школа - ваш прави избор!

Техничка школа - ваш прави избор!

Електротехника

Машинство и обрада метала

Саобраћај

Нацрти прописа

  • 25 мар

Нацрти прописа ради усклађивања са законом постављени на сајту школе на линку:

http://tehnickaskolavranje.edu.rs/zaposleni/173-nacrti-propisa

Списак ажуриран новим нацртом статута школе и правилником о дисциплинској одговорности запослених...


 

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Авноја 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07